531 107 700

Polisa online

Polisa online:

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

– pakiety biletowe dla podróżujących autokarami, promami i samolotami na terenie Europy oraz basenie Morza Śródziemnego,
– pakiety wakacyjne dla podróżujących na terenie Europy oraz basenie Morza Śródziemnego,
– Signal Iduna Travel – obejmujące koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na ubezpieczenie bagażu w przypadku zagubienia,
– Signal Iduna SKI – obejmujące wszystkich podróżnych podczas uprawiania sportów narciarskich,
– Signal Iduna NNW RP – obejmujące wszystkich podróżujących po terenie Polski,
– Signal Iduna Cudzoziemcy – obejmujące cudzoziemców, którzy przebywają na terenie Polski,

bilety do angliiTowarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

– Warta Travel 24 wyjazdy zagraniczne – obejmujące turystów za granicami Polski (koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu i sprzętu oraz odpowiedzialności cywilnej),
– Warta Travel 24 wyjazdy krajowe – obejmujące turystów na obszarze Polski (następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej oraz bagażu i sprzętu),

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

– ERV Travel – ubezpieczenie podróżne TIP oraz TOP dla osób indywidualnych, całych rodzin oraz grup zorganizowanych,
– ERV NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące podróżnych na terenie Polski,
– ERV Koszty Rezygnacji – ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej dla wszystkich podróżnych.

Ubezpieczenia TU Europa SA

– Ubezpieczenie rowerzysty – obejmuje każdego kto ucierpi wskutek wypadku rowerowego lub gdy rower ulegnie uszkodzeniu,
– Travel World – obejmuje koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny oraz odpowiedzialność cywilną w czasie podróży poza granice kraju,
– NNW Polska – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski,
– SKI i SPORT – ubezpieczenie dla wszystkich podróżnych, uprawiających sporty.

Ubezpieczenia Generali

– Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych Generali – obejmuje koszty leczenia wraz z ASSISTANCE, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego.